آرم کوچک نما سنت

معرفی محصولات

آجر به عنوان یکی از مصالح ساختمانی به دلیل مقاومت، ظاهر زیبا و دیگر ویژگیهای خود کاربرد فراوانی یافته است.
آجر نه تنها از نظر کاربرد در ساختمان منازل مسکونی و بناهای صنعتی به مقبولیت عام رسیده است بلکه از نظر معماری و امکانات زیبایی شناسانه ای که فراهم می آورد، قابل توجه است . آجر دومین مصالح قدیمی ساخت و ساز پس از چوب است. استفاده از خشت خام، آن طور که از کتیبه های آجری زمان سارگون فرمانروای اکد و بنیان گذار امپراطوری کلده برمی آید به هزاران سال قبل از تاریخ مدون یعنی به 3800 سال قبل از میلاد مسیح می رسد.

انواع آجر

آجرها را علی رغم اینکه از رس، ماسه، آهک یا بتن ساخته شده باشند، به طور کلی می توان به چهار گروه تقسیم کرد: آجرهای نما، آجرهای معمولی، آجرهای مهندسی و آجرهای نسوز.
آجرهای نما
این آجرها با تنوع بسیار در رنگ و بافت رویه و نقش های برجسته مختلف و زیبایی دارند.